Pokażemy jak sparować pilot zdalnego sterowania 433MHz z różnego rodzaju urządzeniami marki Sonoff, a także jak wyzerować zapisane na nim dane.

Spis treści:

  1. Wstęp
  2. Parowanie oraz kasowanie pamięci - urządzenia sygnalizujące dźwiękiem
  3. Parowanie oraz kasowanie pamięci - urządzenia sygnalizujące za pomocą diody LED
  4. Podsumowanie
W przypadku inteligentnych domów, inteligentny przełącznik jest najbardziej popularnym i potrzebnym urządzeniem. Dzięki niemu możemy błyskawicznie przekształcić zwykły dom w inteligentny. Taki dom może być zarządzany za pomocą smartfona, aby uzyskać dostęp do większej ilości ustawień, takich jak zdalne włączanie lub wyłączanie urządzeń, planowanie włączania lub wyłączania, uruchamianie jednego urządzenia przez drugie itp.

Kontrola za pomocą aplikacji w smartfonie jest podstawową, ale niekoniecznie najlepszą formą aby przekształcić zwykłe urządzenia w inteligentne. Może zaistnieć potrzeba użycia dodatkowej pomocy w postaci pilota zdalnego sterowania. Jest on lepszym wyborem, gdyż nie musimy pamiętać hasła do WiFi, ani martwić się rozładowanym akumulatorem w smartfonie.

Jeśli w Twoim domu znajduje się wiele urządzeń marki Sonoff, mogłeś doświadczyć sytuacji, kiedy sparowanie ich z pilotem było skomplikowane. Zakończenie parowania jest sygnalizowane dźwiękowo czy za pomocą diody LED? Co oznacza pojedynczy sygnał dźwiękowy podczas parowania z pilotem? Co oznaczają dwa sygnały? Czy dioda LED zapala się po prawidłowym sparowaniu z pilotem RM433?

Nie przejmuj się. Ten artykuł zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące parowania urządzeń z pilotem RM433, a także czyszczenia jego pamięci. Urządzenia Sonoff zostały sklasyfikowane według dźwięków lub statusów diody LED, które sygnalizują podczas parowania.

Urządzenia obsługujące sterowanie pilotem: RFR2, RFR3, 4CHPROR2, 4CHPROR3, SlampherR2, T1, T2, T3, iFan03, D1, RF Bridge.

Sygnalizacja dźwiękiem: iFan03, D1, RF Bridge, T1, T2, T3
Sygnalizacja za pomocą diody LED: RFR2, RFR3, SlampherR2, 4CHPROR2, 4CHPROR3

Parowanie oraz kasowanie pamięci - urządzenia sygnalizujące dźwiękiem:

2.1 Inteligentny sterownik iFan03, ściemniacz D1

Parowanie: Po włączeniu przełącznika przytrzymaj dowolny przycisk na pilocie RM433 do momentu, aż usłyszysz dźwięk przez 5 sekund. Oznacza to, że wszystkie przyciski zostały sparowane.

*Przełącznik D1 może być sparowany maksymalnie z 16 pilotami zdalnego sterowania RM433. iFan03 może zostać sparowany z maksymalnie 10 pilotami zdalnego sterowania RM433.

Kasowanie pamięci: Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk czyszczenia na pilocie RM433, do momentu aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe. Oznacza to, że wszystkie przyciski zostały usunięte z pamięci pilota RM433.

2.2 Most radiowy RF Bridge (obsługa za pomocą aplikacji)

Parowanie: Naciśnij "+" w aplikacji eWeLink, aby dodać pilot zdalnego sterowania 433MHz. Następnie przytrzymaj przycisk na urządzeniu RF Bridge przez 5 sekund, do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. Przytrzymaj przycisk parowania na pilocie RM433, jeśli usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe to znaczy, że parowanie zakończyło się sukcesem.

*Most radiowy RF Bridge może zostać sparowany maksymalnie z 64 przyciskami na pilotach zdalnego sterowania.

Czyszczenie: Usuń bezpośrednio przycisk na urządzeniu RF Bridge.

2.3 Włączniki serii TX - T1/T2/T3

Parowanie: Przytrzymaj przycisk, który chcesz sparować na włączniku TX przez 3 sekundy, do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego. Następnie naciśnij przycisk parowania na pilocie zdalnego sterowania, usłyszysz sygnał dźwiękowy, który oznacza prawidłowe sparowanie. Pozostałe przyciski mogą zostać sparowane w taki sam sposób.

*Każdy kanał włącznika serii TX może być sparowany maksymalnie z 14 przyciskami na pilotach.

Czyszczenie: Przytrzymaj dowolny przycisk na włączniku przez 5 sekund, do momentu aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe. Następnie wciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania RM433, usłyszysz ponownie sygnał dźwiękowy, który oznacza prawidłowe czyszczenie pamięci. Pozostałe przyciski mogą zostać usunięte z pamięci za pomocą tej samej metody.

Parowanie oraz kasowanie pamięci - urządzenia sygnalizujące za pomocą diody LED:

3.1 Inteligentne przełączniki RFR2 i RFR3, gniazdo żarówki SlampherR2

Parowanie: Przytrzymaj przycisk parowania na urządzeniu Sonoff do momentu, kiedy dioda LED zamiga. Następnie wciśnij przycisk, który chcesz sparować na pilocie zdalnego sterowania RM433. Kolejne mignięcie diody oznacza prawidłowe sparowanie. Pozostałe przyciski mogą zostać sparowane w ten sam sposób.

*Przełączniki RFR2 i RFR3 oraz gniazdo Slampher można sparować z maksymalnie 14 przyciskami na pilotach.

Czyszczenie: Przytrzymaj przycisk parowania na urządzeniach Sonoff do momentu dwukrotnego zamigania diody LED. Następnie przytrzymaj długo wybrany przycisk na pilocie RM433. Jednokrotne mignięcie diody LED oznacza prawidłowe usunięcie przycisku z pamięci. Pozostałe przyciski mogą zostać usunięte z pamięci za pomocą tej samej metody.

3.2 Przełącznik WiFi 4CHPROR2

Parowanie: Przytrzymaj przycisk parowania na urządzeniu Sonoff do momentu, aż dioda LED zamiga. Nastepnie wciśnij przycisk, który chcesz sparować na pilocie RM433. Dioda LED odpowiadająca wybranemu kanałowi na przełączniku mignie czterokrotnie, potwierdzając poprawne sparowanie.

*Każdy kanał może zostać sparowany z jednym przyciskiem

Kasowanie: Przytrzymaj przycisk S5 na przełączniku CHPROR2 do momentu wszystkie diody LED włączą się i wyłączą. Oznacza to prawidłowe wyczyszczenie pamięci.

3.3 Przełącznik WiFi 4CHPROR3

Parowanie: Przytrzymaj długo przycisk, który chcesz sparować na przełączniku 4CHPROR3 do momentu aż czerwona dioda LED WiFi zamruga, następnie naciśnij krótko przycisk na pilocie RM433, który chcesz sparować. Dioda LED zamruga ponownie, informując, że przycisk został prawidłowo sparowany. Pozostałe przyciski mogą zostać sparowane w ten sam sposób.

*Każdy kanał przełącznika może zostać sparowany maksymalnie z 4 przyciskami na pilotach

Czyszczenie: Przytrzymaj długo przycisk, który chcesz wyczyścić na pilocie 4CHPROR3 do momentu, aż czerwona dioda LED WiFi zamruga, następnie naciśnij krótko przycisk na pilocie RM433, który chcesz usunąć z pamięci. Dioda LED zamruga ponownie, informując, że przycisk został prawidłowo usunięty z pamięci. Pozostałe przyciski mogą zostać usunięte z pamięci za pomocą tej samej metody.

Podsumowanie

Aby uczynić parowanie urządzeń marki Sonoff z pilotem zdalnego sterowania RM433, firma ta zapewnia szczegółowe wskazówki. Czyni to parowanie urządzeń oraz kasowanie pamięci pilota zdalnego sterowania znacznie łatwiejszym, dzięki czemu możesz uzyskać inteligentniejszy dom, łatwo nim zarządzając.